Công cụ giả lập MODBUS 2017 full crack

1 . Modbus Poll
Modbus Poll là một trình giả lập Modbus Master được thiết kế chủ yếu để giúp các nhà phát triển các thiết bị Slave Modbus hoặc những người khác muốn thử nghiệm và mô phỏng giao thức Modbus. Với giao diện nhiều tài liệu, bạn có thể giám sát một sốModbus slave  và / hoặc các vùng dữ liệu cùng một lúc. Đối với mỗi cửa sổ, bạn chỉ cần chỉ định ID Modbus slave , chức năng, địa chỉ, kích thước và tỷ lệ thăm dò ý kiến. Bạn có thể đọc và viết các thanh ghi và cuộn coil từ bất kỳ cửa sổ nào. Nếu bạn muốn thay đổi một thanh ghi, chỉ cần nhấp đúp vào giá trị. Hoặc bạn có thể thay đổi nhiều thanh ghi / cuộn coil . Nhiều định dạng dữ liệu như float, double và long với hoán đổi thứ tự từ có sẵn.

Hỗ trợ các giao thức sau :

  • Modbus RTU
  • Modbus ASCII
  • Modbus TCP/IP
  • Modbus RTU Over TCP/IP
  • Modbus ASCII Over TCP/IP
  • Modbus UDP/IP
  • Modbus RTU Over UDP/IP
  • Modbus ASCII Over UDP/IP

Các tính năng và tính năng kỹ thuật của MODBUS POLL:
OLE để giao diện dễ dàng với Excel bằng VBA Macrorn
Đọc / ghi lên tới 125 thanh ghi
Đọc / ghi tối đa 2000 Đầu vào / Cuộn
Trung tâm kiểm tra (Soạn các chuỗi kiểm tra của riêng bạn)
In và in xem trước
Giám sát lưu lượng dữ liệu nối tiếp
Ghi dữ liệu vào tệp văn bản
Ghi nhật ký dữ liệu trực tiếp vào Excel
28 định dạng hiển thị như float, double, v.v
Cơ sở địa chỉ điều chỉnh (0 hoặc 1)
Phông chữ và lựa chọn
Lựa chọn màu sắc có điều kiện
Phát sóng (ID nô lệ 0)
Điều khiển dễ dàng các bộ chuyển đổi RS-485 với chuyển đổi RTS
Chế độ ENRON / DaniEL
Địa chỉ 6 chữ số
Các chức năng Modbus được hỗ trợ:
01: Đọc trạng thái cuộn dây
02: Đọc trạng thái đầu vào
03: Đọc thanh ghi
04: Đọc các thanh ghi đầu vào
05: Buộc cuộn đơn
06: Thanh ghi đơn đặt trước
15: Buộc nhiều cuộn coil
16: Đặt trước nhiều thanh ghi
17: Báo cáo ID slave
22: Mặt nạ thanh ghi
23: đọc / ghi thanh ghi

Tải về : Google Drive

Chia sẻ : Facebook | Google+

error: Read only !