Phần mềm lập trình RSLOGIX 5000 V20

Giới thiệu :
Studio 5000 Logix Designer là một ứng dụng để định cấu hình, lập trình và duy trì toàn bộ dòng sản phẩm điều khiển của Allen-Bradley® Logix 5000 và các thiết bị liên quan. Môi trường lập trình trực quan của nó cho phép người dùng hợp tác làm việc để thiết kế và bảo trì hệ thống của họ.

Nhiều chức năng, bao gồm trong một môi trường chung, cho phép các kỹ sư, nhà điều hành và kỹ thuật viên truy cập dữ liệu được xác định một lần và dễ dàng có sẵn trên hệ thống Kiến trúc tích hợp, cải thiện hiệu quả phát triển và giảm lỗi lập trình.

Đơn giản hóa vị trí của một đoạn mã mong muốn và sử dụng lại mã theo các thông lệ tốt nhất, quản lý tiêu chuẩn và thực thi.

Cấu hình yêu cầu : 
2.8 GHz Intel Core i5 trở lên
Hệ điều hành :
Windows 10 Professional (64-bit)
Windows 7 Professional (64-bit) with Service Pack 1
Windows 8.1 Professional (64-bit) with April 2014 Update Roll-up
Windows Server 2008 R2 Standard Edition with Service Pack 1
Windows Server 2012 R2 Standard Edition
Windows Server 2016
Bộ nhớ : ít nhất 20GB
Đồhọa: DirectX 9, với trình điều khiển WDDM 1.0 trở lên

Link download : Mega ( tải megasync về để tải dung lượng lớn)

 

 

 

 

Chia sẻ : Facebook | Google+

error: Read only !