Giới thiệu về phần mềm : -EPLAN Electric P8 cung cấp các khả năng không giới hạn để lập kế hoạch dự án, tài liệu và quản lý các dự án tự động hóa. – Lập các dự toán chi tiết dựa trên sơ đồ nối dây là một phần không thể thiếu của hệ