Giới thiệu : – Altium Designer là phần mềm vẽ mạch chuyên nghiệp được nhiều người sử dụng , cộng đồng người dùng lớn nên có rất nhiều thư viện và các thư viện này vô cùng phong phú . – Sau khi sử dụng mình thấy có một điểm mạnh về cách thêm thư