Tải phần mềm Tia Portal V15 + SIM EKB


Giới thiệu :
Tia Portal V15 là phần mềm tích hợp dành cho ngành tự động hóa , để lập trình các loại PLC của Siemens với các dòng bắt đầu từ S7 300 đến S7 1500 , trong phiên bản này có cập nhật một số version mới của S7 1500 , các ứng dụng như Satisfy, StartDrive,…
Link download phần mềm : Google Drive
Hướng dẫn cài đặt :
A. Cài phần mềm chính :
– Tải bộ cài đặt về và giản nén ra hết
– Cài đặt lần lượt WinPcap_4_1_3 và Microsoft Security Update (  bật update máy tính lên)
– Giải nén file TIAPORTAL STEP7ProWinCCAdv  (Dùng UltraISO để giải nén nhanh hơn)
– Chạy Start.exe với quyền Run as Administrator
– Chọn kiểu Typical để cài đặt
– Đánh dấu tick vào hai ô để đồng ý điều khoản sử dụng và nhấn next
– Tiếp tục nhấn Install để cài đặt , cài đặt xong restart máy lại
B. Cài phần mềm mô phỏng :
– Giải nén tiếp file Step7SIMbasic
– Chạy file start.exe
– Chọn kiểu Typical để cài đặt
– Tiếp tục nhấn Install để cài đặt , cài đặt xong restart máy lại

Hướng dẫn crack : File Crack
Bước 1 : Các bạn tải file crack phía trên về và giải nén
Bước 2: Chạy file SIM_EKB
Bước 3: Chọn dòng TIA V15 bên phía trái  và chọn select all
Bước 4 : Chọn vào biểu tượng 2 chìa khóa dưới dòng serial number >> All >> Yes

Chia sẻ : Facebook | Google+

error: Read only !