Tải phần mềm TweakBit Anti-Malware 2.2.1.3 full crack

Giới thiệu :
TweakBit Anti-Malware chống lại phần mềm độc hại và bảo mật thông tin. quét PC của bạn để khám phá phần mềm độc hại hoặc các vấn đề bảo mật khác và giết chúng để giúp PC của bạn được bảo vệ và bảo mật trở lại. TweakBit Anti-Malware chống phần mềm độc hại sẽ kiểm tra bộ nhớ PC của bạn để biết các chương trình ác tính có thể đang chạy, gây sự chú ý đến phần mềm độc hại đáng ngờ và cho phép bạn dừng và cách ly các mối nguy hiểm để bảo mật. Nó thắng được sự can thiệp với các chương trình chống vi-rút cơ bản khác của bạn và chống lại sự sắp xếp của phần mềm độc hại, bạn phải duy trì hoạt động bất chấp chương trình chống vi-rút. Chương trình nhận ra và cung cấp cho bạn cơ hội để trục xuất các ứng dụng này trên Internet để có thể theo dõi từng tiến trình bạn thực hiện trên web hoặc thậm chí trên PC của bạn.Tính năng chính của TweakBit Anti-Malware :

  • Dừng chạy các mục độc hại 
  • Xóa cookie theo dõi

Link download  : Mshare | Mega
Hướng dẫn cài đặt bằng hình ảnh:

Bước 1 : chạy file cài đặt

Bước 2 : Click to install

Bước 3 : Finish

Bước 4 : vào thư mục crack

Bước 5 : Copy file  dll

Bước 6 :Dán file dll vào thư mục cài đặt của phần mềm

Bước 7 : Kiểm tra crack thành công 

Thanks for reading !

Chia sẻ : Facebook | Google+

error: Read only !